Enerji Yönetimi Vaillant Servis Hizmetleri

Enerji Yönetimi

enerji yonetimiDoğalgaz ve Enerji Yönetimi Gelişimi

Doğalgaz fosil ve çeşitli yanıcı gaz oluşumlarının yer kabuğu içerisinde oluşturduğu bir enerji kaynağıdır. Yakıt enerjileri sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Çoğunluğu metan olmak üzere  etan, propan ve bütan gaz karışımlarından oluşan konvansiyonel gaz kaynakları içerisinde yer alır. Petrol araştırma ve geliştirmelerinin ilk aşamalarında, gereksiz bir atık gaz olarak değerlendirilmiş ve yakılarak imha edilmiştir. Çağımızda ise ekonomik ve stratejik değeri çok yüksek olan bir enerji kaynağıdır. Hızla gelişen teknolojinin ve buna bağlı olarak tüketim talebinin enerji ihtiyacı, yapılan araştırmalara göre 2030 yılında %60 artacaktır. Bu enerji ihtiyacının büyük bir çoğunluğu neredeyse %80 e varan bölümü, fosil kaynaklardan elde edilen doğalgazdan karşılanacaktır.

Enerji kaynakları yönetimi ve çevre politikalarının geliştirilmesi 1970′ li yıllardan itibaren AB müktesebatına girmiştir. Çeşitli ilkeler çerçevesinde eylem programları geliştirilerek bilinçli çevre politikası oluşturma ışığında birçok düzenleme bu müktesebatta yerini almıştır. Sanayi ve günlük hayatımızı kolaylaştıracak enerji tüketimli cihazların üretim ve tüketim aşamasında, doğal enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ve geri dönüşümü uygulamalarında ar-ge yatırımları büyük önem kazanmıştır.

Son yıllarda ise AB müktesebatında yapılan değişikliklerle, enerji verimliliği ve geri kazanımı konusunda, ülkeler hatta yerel yönetimlerde dahil olmak üzere ciddi sorumluluklar getirilmekte. Bunların başında sanayi enerji yönetimi ve konut enerji ekonomisi yönetimi gelmektedir. Özellikle enerji geri kazanımı alt yapısında yapılan çalışmalara verilen önem çerçevesinde, uluslararası sözleşmelerde, ticari anlaşmalarda kayıpların önlenmesi ve geri kazanılması anlaşma şartı olarak yer almaktadır. Birçok enerji kaynağı gibi ekonomik doğalgaz yakıt tüketimi de ülke, sanayi ve bireysel olarak sorumluluğumuz kapsamındadır. Enerji tüketim verimliliği, kayıpların minimize edilmesi, atıkların geri kazanılması ekonomik ve konfor ihtiyaçlarımızı kısıtlamadan, konuyla ilgili teknolojik gelişmelerin hayata geçirilmesiyle, kalite ve performans kaybı olmaksızın enerji tüketiminin azaltılması yönünde ar-ge çalışmalarına verdiğimiz önemle sorumluluğumuzu yerine getirme bilincindeyiz.

 

 

İstanbul ve Ankara Servis, Bakım ve Teknik Destek için; 0553 804 40 65
Top
vaillantmail

Vaillant İklimlendirme Teknolojileri Servis Hizmetleri

Firmamız Vaillant Kombi Klima Isıtma Soğutma Sistemleri Ürünlerine Markadan Bağımsız Özel Teknik Servis Hizmeti Sunmaktadır.